Chúng tôi có 10 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp chất lượng đa tác vụ máy chăn TY FJ loạt các nhà sản xuất chuyên nghiệp. Thông qua phát triển và nghiên cứu, các công ty bắt đầu từ sản phẩm duy nhất ban đầu của máy.